Pełne wysuszenie laminatów

W procesie naprawy antyosmotycznej ma kluczowe znaczenie dla jej skuteczności. To proces czaso- i energochłonny ale niezbędny by osmoza nie powróciła po naprawie powłoki.

Drugim, kluczowym parametrem jest uzyskanie wskazanej przez producenta farb grubości powłoki w zaleconej ilości warstw i proporcjach komponentów - utwardzacza i rozcieńczalnika. Niezbędnym jest jeszcze malowanie w optymalnych warunkach - temperatura i wilgotność - oraz czas utwardzania się powłok.